Doumbeks

AEED1
8 3/4" Artisan Doumbek, White Pearl, Mosaic Royal
3345 kr
AEED2
8 3/4"Artisan Doumbek, White Pearl Mosaic Imperial
3345 kr
AEED3
8 3/4"Artisan Doumbek, White Pearl Mosaic Palacel
5795 kr
AEED4
8 3/4" Artisan Doumbek, White Burl Mosaic Palacel
4645 kr
HE-1018
4" x 7½" Mini Doumbek, Hand-engraved
475 kr
HE-1030
4" x 7½" Mini Doumbek, Hand-hammered
475 kr
HE-2000
6"x 12'' Doumbek, Aluminium Black
640 kr
HE-2018
6"x 12'' Doumbek, Hand-engraved
730 kr
HE-3000
8 1/2''x17 1/8'' Doumbek, Black
1875 kr
HE-3012
8 1/2''x17 1/8'' Doumbek, Copper
2845 kr
HE-3018
8 1/2''x17 1/8'' Doumbek, Hand Engraved
1995 kr
HE-3030
8 1/2''x17 1/8'' Doumbek, Hand Engraved
1875 kr
HE-3039
8 1/2''x17 1/8'' Doumbek, Hand Engraved
1995 kr
HE-3200
10''x18 1/4'' Doumbek bass, Alum. Black
1995 kr
HE-3218
10"x 18 1/4" Doumbek Bass Hand-engraved
2145 kr
HE-HEAD-2000
6'' Doumbekskinn (HE-2000/2018)
115 kr
HE-HEAD-3000
8 1/2'' Doumbek Head
115 kr
HE-HEAD-3200
10'' Doumbek Head
135 kr
HE-RIM-3018
Rim 8,5' for Doumbek HE-3018
145 kr
HE-RIM-3218
Rim 10' for Doumbek HE-3218
505 kr
HEAD-80
Doumbekskinn FDB300G
95 kr
Visar 1-21 av 21 artiklar
Meinl